Bérleti szerződés
 
 
Alulírott, (név)…………………………………………………….l,   (lakcím) ……………………………………………..
201…. . …… . ….. –tól a Cardio-Baby Kft-től a Soehnle típusú digitális csecsemőmérleget bérbe veszem. A mérleget sértetlen, működőképes állapotban átvettem, kaucióként 10000, azaz tízezer forintot illetve az első két havi bérleti díjat, összesen 14000 Ft-ot kifizettem. A bérleti díj havi 2000, azaz kettőezer Ft, amit minden hónap 5. napjáig a rendelő helyszínén befizetek.
           
A csecsemőmérleg sértetlen, működőképes átvétele után, a nyilatkozat visszaadását követően a kaució összegét a bérbeadó visszaszolgáltatja. 
 
 
Cegléd, …………, ………, ………
 
 
……………………………………                                              ………………………………….
Bérbeadó                                                                            Bérbevevő