A rendelő

Pulseoxymeter, Med Choice

nagy.miklos No Comments

 

Pulseoxymeter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choicemmed event rcorder.jpgMed Choice egycsatornás hordozható EKG készülék (Event recorder)

 

 

 

Látásvizsgáló eszközök

nagy.miklos No Comments
Kettessy féle látásvizsgálő tábla.jpg

Kettesy f.tábla gyermekmintás

Kettesy f.tábla villás, számos 

 

Látásélesség vizsgálatára alkalmas eljárás, 3-4 éves korban a gyermekmintás, a későbbi életkorban a villás változatot használjuk.

 

 

 

Lang II. sztereoteszt

A teszt segítségével a térbeli látás (két szemes) megléte vagy hiánya állapítható meg. A teszt alkalmas egészen kis gyermekek vizsgálatára is.

Klinikai jelentőség

A tapasztalatok szerint nem látnak a táblán semmit a kancsalok, köztük a mikrostrabizmusosok sem.

RANDOM DOT BUTTERFLY teszt

Szintén a kétszemes látás vizsgálatára használható eszköz.

Matsubara színlátás vizsgáló teszt
Matsubara színlátásvizsgáló tábla 2.jpgMatsubara sznltsvizsgl tbla.jpg
Színlátásvizsgáló eszköz: "babos könyv"

Hallászűrés, tympanometer

nagy.miklos No Comments

Hallásszűrés (SA-6 szűrőaudiometer)

 

Beépített dallamteszttel rendelkezik, mely óvodás és kisiskoláskorban is lehetővé teszi a szubjektív hallás vizsgálatát.

 

 

 

GSI-38 tympanometer.jpgTympanometer (GSI 38)

A dobüreg légtartalmának vizsgálatára alkalmas eljárás. Kisgyermekkorban nagyon gyakori megbetegedés a fülkürt hurut és a középfülgyulladás. Szövődményként a dobüreg nem szellőzik, a benne levő levegő felszívódik, helyét folyadék tölti ki. A betegség szinte tünetmentesen zajlik, később azonban halláscsökkenést okozhat.

 

Egyéb eszközök

nagy.miklos No Comments
quickread 101.jpg

QuickRead 101

 

  • CRP vizsgálat
  • Strep A vizsgálat

 

 

vizeletcsik dirui 11.jpg

Vizeletszűrés Dirui 11 tesztcsíkkal

 

Az alábbi paramétereket szűrjük: UBG, Bilirubin, aceton, vér, fehérje, nitrit, fehérvérsejt, glükóz, pH,

 

 

seca 336 merleg.jpgSECA 336 digitális hitelesített csecsemőmérleg testhosszmérővel

 

 

 

 

 

 

 

seca 704 merleg.jpgSECA 704 digitális hitelesített személyi mérleg testmagasságmérővel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficánka Alapítvány Cegléd Alapító Okirat

nagy.miklos No Comments

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 
 
Alulírott:
Dr Nagy Miklós István (születési neve: Nagy Miklós István, anyja születési neve Miklós Amália) 2700 Cegléd, Citera utca 17. szám alatti lakos, mint Alapító a Polgári
Törvénykönyv 74/A &-a alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező,
Ideológiáktól ás pártoktól független közhasznú
 
 
 
ALAPÍTVÁNYT
 
 
      hoz létre tartós közérdekből egészségmegőrzés és betegség megelőzés céljára.
 
Az alapítvány határozatlan időre jön létre.
 
1.) Az alapítvány elnevezése:
    
     Ficánka Alapítvány Cegléd
 
2.) Az alapítvány székhelye:
 
      2700 Cegléd, Citera utca 17.
 
3.) Az Alapítvány képviselője: Lukács Erika a Kuratórium Elnöke.
 
 
ALAPÍTVÁNYI CÉLKITŰZÉSEK
 
4.) Az Alapítvány célja:
 
A közérdekű egészségmegőrzés és a betegség megelőzés.
 
A közérdekű egészségmegőrzés és betegség megelőzés érdekében:
 
      a.) A Cegléd V. Számú Gyermekkörzethez tartozó gyermekek egészségügyi ellátásának emelése szűrővizsgálatok végzéséhez szükséges tárgyi környezet és az eszközellátottság folyamatos fejlesztésével.
      b.) A körzethez tartozó óvodákban, bölcsődékben végzendő egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása. Az Alapítvány bevételeihez mérten a szűrővizsgálatok egész Cegléd városára történő kiterjesztése.
      c.) Cegléden, a Reggel utca 2. szám alatti  orvosi rendelő környezetének rendezése,  az orvosi rendelő körülményeinek  javítása, barátságosabbá tétele.
      d.) Az igényeknek megfelelően Cegléden, a Reggel utca 2. szám alatti az orvosi rendelő személyzete továbbképzésének részleges támogatása.
      e.) Oktatási-, nevelési-, fejlesztési programok támogatása.
      f.) Az egészségügyi kultúra fejlesztése, Cegléden,a Reggel utca 2. szám alatti  orvosi rendelő információs szolgáltatásának tárgyi és informatikai fejlesztése.
 
5.) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
      Független és pártoknak anyagi segítséget nem nyújt.
 
6.) Az Alapítvány a közcélú tevékenysége során a gyógyítás terén valamint a megelőzés és az ismeretterjesztés támogatása során olyan közfeladatot lát el amelyről a törvény felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.
 
7.) Az alapítvány vagyona:
     
Az Alapítvány céljára az Alapító által biztosított 100.00,-Ft azaz Egyszázezer forint, amely összeget az Alapító az Alapítvány számláját kezelő pénzintézetnél, a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezetnél  helyez el.
 
8.) Az Alapítványhoz való csatlakozás:
 
 Az Alapítvány nyitott. Az alapítványhoz csatlakozhatnak magyar és külföldi természetes és jogi személyek és ezek társaságai, ha az alapító okiratban meghatározott célokat el-fogadják és ezek megvalósításához befizetésükkel, felajánlásukkal hozzá kívánnak járulni.
Az Alapítványhoz csatlakozni lehet ingatlan, vagy ingó vagyon, könyv, taneszköz,szemléltető-eszköz, felszerelés, berendezési tárgy, játék stb. adományozásával is.
 
8.1) Az Alapítványhoz adományok befizetésével bárki csatlakozhat. A csatlakozók nem
      Válnak alapítókká.
 
ALAPÍTVÁNYI VAGYON
 
9.) Az Alapítvány céljait szolgáló vagyon lehetséges forrásai:
 
 Az Alapítvány vagyona:
 
          az alapító által az alapítvány céljaira rendelt vagyon,
          az alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek felajánlásai,
          vállakózásból befolyó nyereség,
          az alapítvány részére tett névtelen felajánlás,
          a jogi és természetes személyek ingó és ingatlan adományai.
 
 
Nem képezik az alapítvány vagyonát:
 
–      azok az ingó és ingatlan vagyon- és értéktárgyak, anyagi és szolgáltatás jellegű
javadalmak stb, amelyek törvényes jogon az állam egészségügyi intézményeket
egyébként is megilleti.
 
Az Alapítvány vagyonává válnak:
 
–     a későbbiekben az alapítványhoz csatlakozó bel-és külföldi természetes és jogi
személyek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományai és
felajánlásai amennyiben ezeket az alapítvány kuratóriuma elfogadja.
 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat.
Az alapítvány a vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és közhasznú célokat nem veszélyeztetve végzi.
 
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen létesítő
Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
 
Az Alapítvány számlájára való befizetés forintban és devizában is történhet.
Ez utóbbi esetben a hozzájárulást deviza számlán kell elhelyezni.
 
10.) A vagyon felhasználása:
Az Alapítványi vagyon felhasználásáról – az alapító és az adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott – feltételek keretei között a kuratórium dönt
 
Az Alapítvány vagyona felhasználható az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítására és a célok megvalósítását szolgáló eszközök, berendezések beszerzésére és bérletére.
Felhasználható egyéni támogatásokra, a Cegléd, Reggel utca 2. szám alatti orvosi rendelő személyzete továbbképzésének részleges támogatására, költségtérítésre és a környezet valamint a szűrővizsgálatok körülmányeinek javítása céljára.
 
A nem pénzbeli hozzájárulásokat a kuratórium döntése szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni,  felhasználni, illetve értéküket megóvni.A meghatározott célra adott, vagy feltételekhez kötött adományokat csak az adományozó által meghatározott alapítványi célra lehet felhasználni.
 
Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány induló vagyonának 50%-át meghaladó vagyona, (tehát 50.000,-Ft, az induló vagyon hozadéka, valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulása ás annak hozadéka, az Alapítvány részére juttatott adományok, valamint az Alapítvány gazdálkodói tevékenységének eredménye) használható fel.
 
11.) Az Alapítvány vagyonának kezelője a Kuratórium.
 
 
AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE
 
12.) Az Alapítvány vagyonával való eredményes – és az alapító céloknak megfelelő- gazdálkodás letéteményese, a vagyonnal való rendelkezéssel megbízott irányító és döntéshozó szerv a
 
KURATÓRIUM
 
A Kuratórium 3 tagból áll. Megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. 
 
Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv, amelyben az alapító – közvetlenül vagy közveteve – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.
A Kuratórium tagjai indokolz esetben visszahívhatóak.
 
13.) A Kuratórium tagjai az alapító döntése alapján:
 
1.)    Lukács Erika elnök (születési neve: Lukács Erika, aki Cegléden született 1975. augusztus 25-én, anyja születési neve: Nagy Rozáli) 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 46. V. lépcsőház 3/11 ajtószám alatti lakos.
 
2.)    Vida Csillan titkár (születési neve: Vida Csilla, aki Cegléden született 1978. október 22-én, anyja születési neve: Bevíz Erzsébet) 2740 Abony, Nagy Sándor József utca 23 szám alatti lakos,
 
3.)    Varga Sándorné (születési neve: Kakulya Erzsébet, aki Cegléden született 1968 február 16-án, anyja születési neve: Berki Mária) 2700 Cegléd, Kadar utca 10 szám alatti lakos.
 
A Kuratóriumi tisztség megszűnik:
–     lemondással
–     elhatározással
–     az alapító rendelkezése, ha a kuratórium tevékenysége az Alapítvány céljait veszélyezteti
–     az Alapítvány megszűnésével
 
Ha a kuratóriumi tisztség azért szűnik meg. mert a kuratórium tevékenysége az Alapítvány céljait veszélyezteti, akkor az alapító a kijelölést visszavonja, az egész kuratóriumot visszahívja és kezelőként más szervezet jelöl ki.
 
Az alapító meghatározó befolyást nem gyakorolhat a Kuratórium tagjai felett. A Kuratórium tagjai munkájukat társadalmi megbízásként végzik.
 
14.) A Kuratórium jogköre és működése:
 
A Kuratórium az Alapítvány irányító, döntéshozó és képviseleti szerve, amely testület arról gondoskodik, hogy az Alapítvány a vagyont az Alapító és az adományozók által meghatározott célokra a megfelelő mértékben használja fel.
 
A Kuratórium a működési szabályzatát maga állapítja meg.
 
A Kuratórium a tevékenysége során:
 
          ellátja az Alapítványi vagyon kezelésével és gyarapításával összefüggő feladatokat,
          dönt a fejlesztésről, a támogatásokról az arra jogosultak előterjesztése alapján,
          meghatározza a gazdálkodás irányát,
          megbízza az Alapítvány pénzügyeinek ügyvitelét ellátó szervezetet,
          jóváhagyja az éves beszámolót.
 
A Kuratórium az éves beszámolót egyszerű szótöbbségű határozattal hagyja jóvá, és a jóváhagyással egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása is a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, aki az elfogadásról egyszerű szótöbbségű határozattal dönt.
 
A Kuratórium működése:
 
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik.
A Kuratórium ülése nyilvános, melyen az érdeklődők is részt vehetnek.
A Kuratórium ülését az Elnök hívja össze a Cegléd, Reggel utca 2. szám alatti orvosi rendelőbe. Az ülés összehívása írásban történik, ajánlottan megküldött meghívóval, amelynek az ülést megelőző 8 (nyolc) nappal előbb meg kell érkeznie a meghívotthoz.
Az ülések nyilvánossága miatt a meghívót a Ceglédi Hírmondóban is közzé kell tenni úgy, hogy a meghívónak az ülés tartását megelőzően több, min 8 (nyolc) nappal előbb nyilvánosságra kell kerülnie.
 
A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét a napirendi pontokat.
A szabályosan összehívott Kuratórium akkor határozatképes ha mind a 3 (három) tag jelen van.
 
A Kuratórium határozatait egyszerű (2 + 1 fő) szótöbbséggel hozza. 
A Kuratórium ülését bármely kuratóriumi tag is összehívhatja.
 
 
A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a döntéseket, a végrehajtás idejét, hatályát valamint a döntést támogatók és ellenzők arányát. A döntések pontos végrehajtásáról az Elnök gondoskodik.
 
Előterjesztéseit, javaslatait az Alapító elé terjeszti.
A Kuratórium a döntéseit nyilvános ülésen, az érintettekkel is nyilvánosan közölt módon hozza meg.
 A döntést tudomásul vételét a jelenlévő érintett a döntésről készült jegyzőkönyvi kivonat aláírásával ismeri
el.
Amennyiben az érintett az ülésen nem veszt részt, úgy vele kapcsolatos döntésről a Kuratórium őt a döntés meghozatalától számított 8 (nyolc) napon belül ajánlottan megküldött jegyzőkönyvi kivonattal írásban értesíti.
 
A Kuratórium a határozatait, a beszámolóit,a kuratóriumi ülések meghívóit valamint az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeit az Önkormányzat hivatalos lapján, a Ceglédi Hírmondóban teszi közzé.
 
Az Alapítvány közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Kuratórium elnökével való előzetes egyeztetés után bárki betekinthet.
Az alapítvány közhasznú működése, szolgáltatásainak igénybe vétele, beszámolójának közlése, az éves közhasznúsági jelentése nyilvános, abba bárki betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet.
A betekintésre vonatkozó megkeresést a kuratórium elnökétől írásban kell kérni, akin a megkeresésnek a hozzá érkezéstől számított 20 (húsz) napon belül köteles eleget tenni. Az iratok megtekintése Cegléden, a Reggel utca 2. szám alatti orvosi rendelőben történik.
 
15.) A Kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
 
A kuratórium határozatának hozatalában nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685 & (1) bek. B.9 pont) a határozat alapján:
 
          kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
          bármilyen más előnyben részesül, vagy a
          megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 
Az Alapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózása rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlíti ki.
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztségeket egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a Kuratóriumtól elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.
 
16.) Az alapítvány képviselete:
 
Az Alapítvány képviseletét Lukács Erika, a Kuratórium elnöke látja el. Az elnök e jogánál fogva az alapítvány nevében aláírásra jogosult.
 
Az Elnököt akadályozatása esetén az Alapítványt a titkár és a kuratórium 3. tagja ketten együttesen képviselik, akik  – helyettesítési jogkörét feltüntetve – az Alapítvány nevében képviseletre és aláírásra jogosult.
 
17.) A bankszámla feletti rendelkezési jog:
 
Az Alapítvány számláját a Dél Pest Megyei Takarékszövetkezet vezeti.
 
Az Alapítvány a pénzeszközeit a pénzintézetnél vezetett folyószámlán tartja.
 
A folyószámla felett a Kuratórium elnöke önállóan rendelkezik. Az elnök akadályoztatása esetén a kuratórium tagjai ketten együttesen jogosultak rendelkezni a folyószámla felett a pénzintézethez benyújtott aláírási címpéldányoknak megfelelő módon.
 
18.) Az Alapítvány pénzügyi tevékenységéről éves mérleget és ezzel egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni.
 
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 
A közhasznúsági jelentés tartalmazza a:
 
          számviteli szabályok szerint készült beszámolót
          a költségvetési támogatás felhasználását,
          a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
          a cél szerinti juttatások kimutatását,
          a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.
 
Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentése nyilvános, abba bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
A közhasznúsági jelentést a helyi médiában – a Ceglédi Kék Újságban és a kábel-televízióban, azaz a Ceglédi Városi Televízióban közzé kell tenni.
 
 
AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
 
19.) Az Alapítvány megszűnik:
 
          ha a bíróság az alapítványt a nyilvántartásból törli a Ptk. 74/E. &-a alapján,
          ha az alapító okiratban meghatározott
a.)    cél magvalósult,
b.)    idő eltelt,
c.)    feltétel bekövetkezett.
 
Az Alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az alapítványt megszünteti, vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el.
 
A bíróság az ügyész keresete alapján az Alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg – ha jogszabály változás folytán – a bejegyzést meg kell tagadni.
 
20.) Az Alapítvány bármely okból való megszűnése esetén, az alapító úgy rendelkezik, hogy , az Alapítvány által vállalt kötelezettségek teljesítése után megmaradó teljes vagyon a Kuratórium által meghatározott, az alapítvány céljaival megegyező tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyre száll.
 
21.) Az Alapító fenntartja az Alapító Okirat módosításának jogát amikor az bármely okból szükségesnek látszik, azonban a módosítás csak az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül történhet meg.
 
22.) Az alapítvány jogi személy.
 
Jelen okirat érvényességéhez a Pest megyei Bíróságnál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges.
 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLIV. Törvény rendelkezései az irányadóak.
Kelt: Cegléden, 2011. március 25-én.
 
 

24 órás EKG monitorozás (EKG-Holter vizsgálat)

nagy.miklos No Comments
arguscan ekg holter.jpg

24 órás EKG monitorozás (EKG-Holter vizsgálat)

A vizsgálat során 5 db egyszer használatos elektródát helyezünk fel a paciensre, amely 3 EKG elvezetés regisztrálására szolgál. A gép 24 órán keresztül az összes szívütést rögzíti, így a nap folyamán bármikor jelentkező ritmuszavar felismerhető lesz. Az eredményt számítógépre továbbítjuk, melyet egy bonyolult kiértékelő program segítségével elemzünk. Felismerhetők a vizsgálat alatt előforduló pitvari és kamrai ritmuszavarok, azok súlyossága és gyakorisága. Visszakereshetők a vizsgálat során konkrét időpontban előforduló panaszok (mellkasi fájdalom) alatt észlelhető EKG eltérések: rendetlen ütés, szapora pulzus, pulzus kimaradás esetleg vérellátási zavarra utaló eltérések.
 
 

24 órás ambuláns vérnyomás monitorozás (ABPM)

nagy.miklos No Comments

24 órás ambuláns vérnyomás monitorozás (ABPM)

 
A 24 órás vérnyomás monitorozás alapjaiban változtatta meg a magas vérnyomás betegség diagnózisával, kezelésével, a kezelés hatékonyságának értékelésével összefüggő ismereteinket. A vérnyomás értéke nem állandó. A szükségletnek megfelelően – bizonyos határok között – változik. Egyénenként, napszakonként, jelentős egyéni különbségeket fedeztek fel: egyes hypertonia formákban az emelkedett vérnyomásértékek csak a nap bizonyos időszakára korlátozódtak, létezik csak az egészségügyi személyzet jelenlétében megjelenő „fehérköpeny-hypertonia”, vagy csak éjszakai vérnyomás emelkedés is. Ma már a vérnyomásmérő monitor alapvető a hypertonia kivizsgálásában:
  • hypertonia gyanúja esetén a diagnosis felállításában
  • ismert hypertoniás betegnél a kezelés eredményességének felmérésében, a kezelés hatékonyságának javításában
  • a fehérköpeny hypertoniások felismerésében
  • a túlkezelés, vérnyomáscsökkentők okozta alacsony vérnyomás felismerésében 
A vizsgálat menete

ABPM használati útmutató betegek részére